Bienvenidos al Museo del Senado de la Imprenta

El Museu de l’Imprenta i l’Obra Gràfica va ser creat en l’any 1986 per iniciativa de l’impressor Ricardo Vicent i en la colaboració de Gonzalo Sales, de la centenària casa de gravats Farinetti, de José Huguet, propietari de l’Archiu Gràfic Valencià i de numerosos impressors que varen cedir les seues antigues màquines.

El Pare Devesa, Prior del Monasteri del Puig, va cedir part del Monasteri per a la seua instalació i es va fundar com a Museu privat en novembre de 1986, inaugurant-se oficialment com a tal pel President de la Generalitat Valenciana Joan Lerma el 30 de novembre de 1987.

En 2004 va ser donat a la Generalitat Valenciana que ho va obrir de nou ampliat en 2008.

 

Els fins de l’Associació d’Amics del Museu de l’Imprenta. Senat del Museu, són:

Fomentar la conservació, a través de l’estudi, l’investigació, la promoció i la difusió del Museu de l’imprenta, aixina com d’atres espais relacionats en les arts gràfiques i en els seus valors antropològics, històrics, socials i artístics.

Velar per la salvaguarda de tots els materials, objectes físics, artístics i documentals relacionats en l’art de l’Imprenta, aixina com poder adquirir bens a través de compra, donació, préstam, herència o qualsevol atre títul.

 

Imatge pertanyent a l'Enciclopèdia de Diderot.
Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12